Polityka prywatności

Polityka prywatności witryny Brodarecords.pl w zakresie plików cookies

 1. Niniejsza Polityka prywatności w zakresie plików cookies (zwana dalej: Polityką prywatności) dotyczy domeny internetowej *.brodarecords.pl prowadzonej przez TDK Plus sp. z o.o. Polityka prywatności witryny Brodarecords.pl w zakresie plików cookies
  Niniejsza Polityka prywatności w zakresie plików cookies (zwana dalej: Polityką prywatności) dotyczy domeny internetowej *.brodarecords.pl prowadzonej TDK Plus sp. z o.o. z siedzibą w Czarnkowie, ul. Rolna 1, 64-700 Czarnków, KRS: 0000596246 NIP: 7792438157, REGON: 363475200, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym 10.000 PLN (zwanego dalej także „Administratorem”).
  Administrator prowadzi na domenie internetowej *.brodarecords.pl strony i serwisy internetowe dotyczące działalności wydawnictwa muzycznego Brodarecords (zwane dalej: Stronami).
  Administrator szanuje prywatność Użytkowników odwiedzających Strony w domenie *.brodarecords.pl. Użytkownik Stron (zwany dalej również: Użytkownikiem) jest to osoba korzystająca ze Stron prowadzonych przez Administratora na domenie *.brodarecords.pl dla zaspokojenia własnych potrzeb.
  Dane gromadzone przez Administratora w dziennikach logów wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z administrowaniem Stronami. Administrator oświadcza, że nie jest jego celem głównym ani ubocznym jakakolwiek identyfikacja Użytkowników Stron, czy to pełna czy też częściowa. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiegokolwiek podmiotu trzeciego .
  Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Stron oraz przeznaczone są do korzystania ze Stron. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  Strony prowadzone przez Administratora na domenie *.brodarecords.pl nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Stron pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
  Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  dostosowania zawartości Stron do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Stronom i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Stron korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  utrzymanie sesji Użytkownika na Stronach (po zalogowaniu), dzięki któremu Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
  W ramach Stron stosowane są następujące rodzaje plików cookies: sesyjne (ang. session cookies) oraz stałe (ang. persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  W ramach Stron stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Stron, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Stron;
  wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Stron;
  funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) wykorzystywane przez Użytkownika domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Stron mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Stron. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronach, w tym także uniemożliwić korzystanie z nich lub ich poprawne działanie.
  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Stron mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.
  Informacje o zebranych przez Administratora logach nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem i Stronami. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących Użytkowników Stron.
  Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.
  Strony domeny *.brodarecords.pl prowadzonej przez Administratora zawierają odnośniki do innych stron WWW. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Po przejściu na inne strony, Użytkownik Stron powinien zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Stron domeny *.brodarecords.pl, prowadzonej przez Administratora.
  Administrator zastrzega sobie prawo zmiany obowiązującej Polityki prywatności w zakresie plików cookies, poprzez wprowadzenie odpowiednich modyfikacji.Informacja odnośnie plików cookies
  Domena *.brodarecords.pl wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).
  Korzystając z serwisów prowadzonych na domenie *.brodarecords.pl, wyrażasz zgodę na ich używanie.
  Pliki cookies wykorzystywane na *. brodarecords.pl to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Stron oraz przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych na domenie *. brodarecords.pl.
  Każdy Użytkownik Stron ma możliwość edycji konfiguracji plików cookie w przeglądarce, z której korzysta, odwiedzając Strony domeny *. brodarecords.pl. Zmiana ustawień plików cookies na inne niż standardowo zdefiniowane w przeglądarce może mieć wpływ na jakość oraz sposób funkcjonowania Stron domeny *. brodarecords.pl. Szczegóły dotyczące ustawień plików cookie można znaleźć w sekcjach Pomoc danej przeglądarki lub na stronie internetowej jej producenta.
  Strony domeny *. brodarecords.pl wykorzystują pliki cookies w celu:
  dostosowania Serwisów strony do potrzeb użytkowników;
  obsługi statystyk Serwisów;
  obsługi systemów reklamodawców;
  utrzymania sesji zalogowanych Użytkowników Serwisów.
  Korzystając z Serwisów domeny *.lechpoznan.pl Użytkownik Serwisów może również otrzymywać pliki cookies od podmiotów współpracujących z *.lechpoznan.pl (np. Facebook, Twitter, Google, Blip ).Obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych
  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest TDK Plus sp. z o.o. z siedzibą w Czarnkowie, ul. Rolna 1, 64-700 Czarnków, KRS: 0000596246 NIP: 7792438157, REGON: 363475200, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym 10.000 PLN (zwany dalej także „Administratorem”)..
  2. Użytkownik ma możliwość skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:
  listownie na adres: ul. Rolna 1, 64-700 Czarnków;
  przez e-mail: kontakt@brodarecords.pl;
  formularz kontaktowy na stronie internetowej brodarecords.pl;
  telefonicznie: +48 503051500 .Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
  Administrator posługuje się danymi osobowymi, w celu realizacji obowiązków umownych oraz w zakresie prowadzenia sklepu i dostarczania treści w serwisie internetowym. Przetwarzane są jedynie dane podane przez użytkownika w celu zapewnienia korzystania z pełnej dostępnej funkcjonalności, a także możliwości udziału w akcjach promocyjnych oferowanych przez Administratora, oraz otrzymywania newslettera oraz SMS-y i e-maile od Administratora jeżeli użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę. Ponadto, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, na stronie internetowej mogą być publikowane innego rodzaju dane dotyczące Użytkowników, takie jak zdjęcia, nagrania, opisy, logotypy, znaki towarowe, notatki prasowe i inne dane mogące stanowić dane osobowe – za wyraźną, odrębną zgodą Użytkownika.
  Przetwarzanie danych osobowych użytkownika służy także realizacji uzasadnionych interesów użytkownika, takich jak:
  prowadzenie analiz statystycznych;
  kontakt z użytkownikiem związany z funkcjonowaniem Stron
  publikacja ustalonych z użytkownikiem materiałów na stronie w sposób umożliwiający ograniczony lub nieograniczony dostęp do tych materiałów dla innych użytkowników.

  Okres przechowywania danych osobowych
  Dane udostępnione przez użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla zapewnienia korzystania z domeny internetowej brodarecords.pl, lub do momentu usunięcia konta serwisie w przypadku utworzenia takiego, a po jego ewentualnym usunięciu w terminie pozwalającym Administratorowi na dochodzenie lub obronę przed roszczeniami z tytułu korzystania z domeny brodarecords.pl lub do momentu odwołania udzielonej zgody.

  Odbiorcy danych
  Dane osobowe użytkownika mogą być udostępniane dostawcom, którym Administrator zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych: np. dostawcom usług IT;; sprzedaży produktów; oferowania usług; komunikowania się z Użytkownikiem. Wyżej wymienione podmioty posługują się danymi Użytkownika wyłącznie w sposób zgodny z wytycznymi i poleceniami Administratora, w oparciu o zawartą w przedmiotowym zakresie umowę.

  Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
  Użytkownikowi, w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, przysługuje prawo do:
  wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  dostępu do swoich danych osobowych,
  żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację ,
  przenoszenia swoich danych osobowych.
  W celu skorzystania z powyższych praw, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem.
  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Użytkownika żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jego sytuację.
  Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu udostępnionych danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.
  Użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Administratora danymi osobowymi użytkownika. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na wcześniejsze posługiwanie się udostępnionymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Administrator zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności oraz zasad przetwarzania danych osobowych w każdym czasie.

  pod firmą TDK Plus sp. z o.o. z siedzibą w Czarnkowie, ul. Rolna 1, 64-700 Czarnków, KRS: 0000596246 NIP: 7792438157, REGON: 363475200, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym 10.000 PLN (zwanego dalej także „Administratorem”).

 2. Administrator prowadzi na domenie internetowej *.brodarecords.pl strony i serwisy internetowe dotyczące działalności wydawnictwa muzycznego Brodarecords (zwane dalej: Stronami).
 3. Administrator szanuje prywatność Użytkowników odwiedzających Strony w domenie *.brodarecords.pl. Użytkownik Stron (zwany dalej również: Użytkownikiem) jest to osoba korzystająca ze Stron prowadzonych przez Administratora na domenie *.brodarecords.pl dla zaspokojenia własnych potrzeb.
 4. Dane gromadzone przez Administratora w dziennikach logów wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z administrowaniem Stronami. Administrator oświadcza, że nie jest jego celem głównym ani ubocznym jakakolwiek identyfikacja Użytkowników Stron, czy to pełna czy też częściowa. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiegokolwiek podmiotu trzeciego .
 5. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Stron oraz przeznaczone są do korzystania ze Stron. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 6. Strony prowadzone przez Administratora na domenie *.brodarecords.pl nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 7. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Stron pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 8. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. dostosowania zawartości Stron do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Stronom i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Stron korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika na Stronach (po zalogowaniu), dzięki któremu Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
 9. W ramach Stron stosowane są następujące rodzaje plików cookies: sesyjne (ang. session cookies) oraz stałe (ang. persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 10. W ramach Stron stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Stron, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Stron;
  3. wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Stron;
  4. funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 11. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) wykorzystywane przez Użytkownika domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Stron mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Stron. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 12. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronach, w tym także uniemożliwić korzystanie z nich lub ich poprawne działanie.
 13. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Stron mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.
 14. Informacje o zebranych przez Administratora logach nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem i Stronami. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących Użytkowników Stron.
 15. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.
 16. Strony domeny *.brodarecords.pl prowadzonej przez Administratora zawierają odnośniki do innych stron WWW. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Po przejściu na inne strony, Użytkownik Stron powinien zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Stron domeny *.brodarecords.pl, prowadzonej przez Administratora.
 17. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany obowiązującej Polityki prywatności w zakresie plików cookies, poprzez wprowadzenie odpowiednich modyfikacji.

 

Informacja odnośnie plików cookies

 1. Domena *.brodarecords.pl wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). 
 2. Korzystając z serwisów prowadzonych na domenie *.brodarecords.pl, wyrażasz zgodę na ich używanie.
 3. Pliki cookies wykorzystywane na *. brodarecords.pl to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Stron oraz przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych na domenie *. brodarecords.pl.
 4. Każdy Użytkownik Stron ma możliwość edycji konfiguracji plików cookie w przeglądarce, z której korzysta, odwiedzając Strony domeny *. brodarecords.pl. Zmiana ustawień plików cookies na inne niż standardowo zdefiniowane w przeglądarce może mieć wpływ na jakość oraz sposób funkcjonowania Stron domeny *. brodarecords.pl. Szczegóły dotyczące ustawień plików cookie można znaleźć w sekcjach Pomoc danej przeglądarki lub na stronie internetowej jej producenta.
 5. Strony domeny *. brodarecords.pl wykorzystują pliki cookies w celu:
  1. dostosowania Serwisów strony do potrzeb użytkowników;
  2. obsługi statystyk Serwisów;
  3. obsługi systemów reklamodawców;
  4. utrzymania sesji zalogowanych Użytkowników Serwisów.
 6. Korzystając z Serwisów domeny *.lechpoznan.pl Użytkownik Serwisów może również otrzymywać pliki cookies od podmiotów współpracujących z *.lechpoznan.pl (np. Facebook, Twitter, Google, Blip ).

 

Obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest TDK Plus sp. z o.o. z siedzibą w Czarnkowie, ul. Rolna 1, 64-700 Czarnków, KRS: 0000596246 NIP: 7792438157, REGON: 363475200, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym 10.000 PLN (zwany dalej także „Administratorem”)..

2. Użytkownik ma możliwość skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:

 1. listownie na adres: ul. Rolna 1, 64-700 Czarnków; 
 2. przez e-mail: kontakt@brodarecords.pl; 
 3. formularz kontaktowy na stronie internetowej brodarecords.pl; 
 4. telefonicznie: +48 503051500 .

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 1. Administrator posługuje się danymi osobowymi, w celu realizacji obowiązków umownych oraz w zakresie prowadzenia sklepu i dostarczania treści w serwisie internetowym. Przetwarzane są jedynie dane podane przez użytkownika w celu zapewnienia korzystania z pełnej dostępnej funkcjonalności, a także możliwości udziału w akcjach promocyjnych oferowanych przez Administratora, oraz otrzymywania newslettera oraz SMS-y i e-maile od Administratora jeżeli użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę. Ponadto, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, na stronie internetowej mogą być publikowane innego rodzaju dane dotyczące Użytkowników, takie jak zdjęcia, nagrania, opisy, logotypy, znaki towarowe, notatki prasowe i inne dane mogące stanowić dane osobowe – za wyraźną, odrębną zgodą Użytkownika.
 2. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika służy także realizacji uzasadnionych interesów użytkownika, takich jak:
 1. prowadzenie analiz statystycznych;
 2. kontakt z użytkownikiem związany z funkcjonowaniem Stron
 3. publikacja ustalonych z użytkownikiem materiałów na stronie w sposób umożliwiający ograniczony lub nieograniczony dostęp do tych materiałów dla innych użytkowników.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Dane udostępnione przez użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla zapewnienia korzystania z domeny internetowej brodarecords.pl, lub do momentu usunięcia konta serwisie w przypadku utworzenia takiego, a po jego ewentualnym usunięciu w terminie pozwalającym Administratorowi na dochodzenie lub obronę przed roszczeniami z tytułu korzystania z domeny brodarecords.pl lub do momentu odwołania udzielonej zgody.

 

Odbiorcy danych

Dane osobowe użytkownika mogą być udostępniane dostawcom, którym Administrator zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych: np. dostawcom usług IT;; sprzedaży produktów; oferowania usług; komunikowania się z Użytkownikiem. Wyżej wymienione podmioty posługują się danymi Użytkownika wyłącznie w sposób zgodny z wytycznymi i poleceniami Administratora, w oparciu o zawartą w przedmiotowym zakresie umowę.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

 1. Użytkownikowi, w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, przysługuje prawo do:
  1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  2. dostępu do swoich danych osobowych,
  3. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  4. żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  5. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację ,
  7. przenoszenia swoich danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem. 

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Użytkownika żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jego sytuację.
 2. Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu udostępnionych danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Administratora danymi osobowymi użytkownika. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na wcześniejsze posługiwanie się udostępnionymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Administrator zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności oraz zasad przetwarzania danych osobowych w każdym czasie.